top of page
Pár- és családterápia

Ez a módszer a családot, illetve a párt olyan „rendszernek” tekinti, amelynek tagjai kölcsönösen hatnak egymásra, együtt – közös „erővel” – hozzák létre a problémákat és ugyanígy közös erőfeszítéssel oldhatják fel azokat. Nem keres hibásokat és felelősöket, fókuszában a közös felelősségvállalás áll. (Ugyanakkor, ha valamelyik családtag reggeli szorongással küzd, azzal érdemes személy szintjén is foglalkozni.)

A pár- és családterápiákat általában párban vezetik a terapeuták. Ennek oka, hogy a több szereplős helyzetben így lehetőség nyílik arra, hogy míg az egyik terapeuta aktívabb a módszerek alkalmazásában, a másik addig kissé hátrébb lépve inkább megfigyelőként vehet részt, így egyetlen résztvevő reakciói, az egész helyzet dinamikája sem marad észrevétlenül. A terapeuták váltogatják az aktív és megfigyelő szerepeket.

A családterápia módszertanára jellemző a terapeuták fokozott aktivitása a terápiás folyamat kezelésében. Gyakran használnak különféle akciós technikákat (szoborépítés, pszichodráma, Gestalt technikák, levélírás, imagináció stb.) és szimbolikus terápiás módszereket (rajzolás, gyurmázás stb.), és gyakran adnak a családnak otthoni feladatokat is, nem csak a pszichológiai rendelőben zajlik a folyamat. A családterápia eszköztára rendkívül gazdag, színes és sok szinten mozgatja meg a rendszerfolyamatokat. Különösen a posztmodern, narratív irányzatok hatására a család partnerként, saját problémájuk szakértőjeként való elfogadása a terápiás kapcsolat egyenrangúvá alakulását jelzi. A hatalmi viszonyok helyett a kapcsolati igazságosság, a nemi- családi szerepek demokratikus felfogása, a reflektivitás kölcsönössége fontos erőforrásai és fejlődési potenciáljai napjaink családterápiáinak.


Az ülések időtartama hosszabb, mint egy átlagos pszichoterápiás óra, mivel a terapeutáknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük az összes családtag interakcióit (többnyire másfél óra). Egy családterápiás folyamat általában 6-25 ülésben zajlik a probléma természetétől függő gyakorissággal. Kezdetben hetenkénti, kéthetenkénti majd havonkénti gyakorisággal. Utánkövető ülés lehetséges 6-12 hónappal a folyamat lezárása után. 

Couple Doing Yoga Pose
Young Family
bottom of page