top of page
Mediáció

A mediáció során a megállapodás lényege a konszenzus, vagyis a nyertes-nyertes helyzet, mivel olyan megoldást céloz meg, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak, és amely mindkét fél számára elfogadható. A mediáció magában hordja a fejlődés lehetőségét és egy magasabb szintű egyensúly megteremtésének esélyét.

Mediáció igénybe vehető magánéleti és üzleti jellegű konfliktusok esetén is. (Az, hogy a folyamat pszichológiai rendelőben történik nem jelenti, hogy lelki zavarral foglalkozunk mediáció esetében. Nem alkalmazunk pszichológiai kérdőíveket mediáció során.)

 

 A mediáció előnyei:

  • Időtényező: amíg a bírósági eljárás évekig elhúzódhat, a mediációs eljárás maximum négy hónapig tart, de a legtöbb esetben már néhány alaklom alatt egyezségre jutnak a felek.

  • Költségek: a mediációs eljárás költsége elenyésző egy hosszas bírósági pereskedés ügyvédi díjaihoz képest, amelyhez hozzájárulnak még az illetékek illetve az esetleges szakértői díjak is.

  • Felek kontrollja: a mediáció során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna.

  • Eljárás önkéntessége: a mediációs eljárásban a felek saját akaratukból vesznek részt, ezért érdekükben áll, hogy mielőbbmegegyezzenek, míg a bírósági eljárásban az alperes sokszor a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében vesz részt és gyakran akadályoztatja a folyamat mielőbbi befejezését.

  • Zárt tárgyalás: az ügyről a feleken és a mediátoron - akit titoktartási kötelezettség terhel - kívül más nem szerez tudomást, a mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.

  • Végrehajtás: mivel a mediációs eljárásban az egyeszéget a felek közös akaratukból hozzák meg, ezért végrehajtásukban önkéntesen részt vesznek, szemben a bírósági eljárással, ahol a pervesztes fél gyakran akadályoztatja a végrehajtást.

Couple in Mediation
bottom of page