top of page

Adatkezelési szabályok

Ön a Mind ’n’ Téren Kft. honlapjának, a http://mindenteren.hu oldalnak (továbbiakban Honlap) adatkezelésére vonatkozó szabályait olvashatja itt és a következőkben.

 

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a Mind ’n’ Téren Kft.

Milyen adatokat adhat meg Ön a Honlapon?

A Honlapon a hírlevélre való föliratkozáshoz kéri a Honlap az Ön

- nevét,

- e-mail címét.

A Honlapon a rendelőbérléshez az alábbi adatokat kéri a Honlap Öntől:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- e-mail cím,

- telefonszám.

A Honlapon az időpontfoglalásnál a következőket kérjük:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- e-mail cím,z

- telefonszám.

A Mind 'n' Téren Kft. saját, de a Google eszközével készített, szolgáltatásai fejlesztését szolgáló kérdőívein kérjük a kitöltők e-mail címét, de ennek megadása nem kötelező.

A Honlapon található önkitöltős tesztnél személyes adatokat nem kérünk. A válaszok csak a kitöltő eszközén (tablet, laptop stb.) láthatók.

 

Mi az adatgyűjtés célja?

A hírlevélnél azért kérünk el adatokat, hogy időközönként tájékoztatást küldjünk a szolgáltatásaink iránt érdeklődőknek rendelőnkkel kapcsolatban, illetve pszichológiai tárgyú ismereteket közöljünk.

A rendelőbérléssel kapcsolatos adatokat azért gyűjtjük, hogy pszichológus kollégáknak tájékoztatást küldhessünk a rendelőnk egyes szobáinak bérlésével kapcsolatban, illetve velük a bérléssel kapcsolatos levelezést megkezdhessük.

A Honlapon található pszichológiai teszten való adatokat azért kérjük, hogy a pszichológia iránt érdeklődők egy ingyenes eszközzel kerüljenek közelebb saját maguk pszichés állapotára vonatkozó kérdéseik megválaszolásához. A teszt nem ad teljes körű és egészen pontos választ a kitöltő pszichés állapotáról. Az abból nyert adatok csak orientáló jellegűek.

Hogyan garantáljuk az adatgyűjtés biztonságát?

Az adatokat a Mind ’n’ Téren Kft., azaz az Adatkezelő jogosult megismerni, és azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. Az Adatkezelő az adatokat kizárólag a Mind ’n’ Téren Kft-nél érvényben levő Belső Adatkezelési Szabályzatban leírtaknak megfelelően kezelik.

Az Adatkezelő a Honalapon megadott személyes adatokat nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az adatokat megadók hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Milyen jogai van annak a természetes személynek, aki a honlapon adatokat ad meg?

Joga van a következőkre.                     

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Ön által megadott személyes adataiban változás történt, vagy esetleg hibásak, bármikor kérheti azok helyesbítését.

Hozzáféréshez való jog

Az általunk tárolt személyes adatairól másolatot is kérhet. Kérését e-mailben tudja jelezni az Adatkezelő felé.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha megadott adatait adathordozón kéri, akkor erről e-mailt kell írnia nekünk.

Tiltakozáshoz való jog

Bizonyos esetekben saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozást nyújthat be személyes adatai kezelése ellen.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelőnél nyilvántartott adatai hibásak, vagy nincs megfelelő alapunk azok kezelésére, lépjen kapcsolatba velünk! Bizonyos esetekben korlátozhatja adatai kezelését.

Törléshez való jog

Arra törekszünk, hogy adatait csak addig tároljuk és kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges. Ha ezzel nincs megelégedve, e-mailben kérheti adatai törlését.

Mik azok a sütik (cooky-k) és hogyan hat használatuk a Honlap látogatóira?

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cooky-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a látogató számítógépére, pontosabban a számítógépén futó böngésző programjába. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A sütik kezeléséhez való hozzájárulás bármikor szabadon módosítható vagy visszavonható.

Mi az a Google Analytics és hogyan hat a Honlapot látogatókra?

A honlapot a Google Analytics rendszerrel kapcsoltuk össze. A Google Analytics anonim adatokat gyűjt és összegez, így arról, hogy konkrétan egy-egy felhasználó mikor és honnan érkezik honlapunkra, és hogy a honlapon miket néz meg, adatokkal nem rendelkezünk. Ezeket a viselkedési módokat csak kizárólag összesített számok formájában ismerjük meg. (Pl. Egy adott napon hányan kattintottak a „Szolgáltatásaink” aloldalra.) A Honlap látogatóira ennek az adatgyűjtésnek nincs hatása.

Hol élhet adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal?

Az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni jogorvoslati lehetőséggel és panasszal.

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100

Telefax: 06 1 269 3541

E-mail: adatved@obh.hu

bottom of page