top of page
pszichológiai konultáció

Felnőtt egyéni konzultáció

A felnőtt egyéni konzultációk 50-55 percesek, általában heti rendszerességgel zajlanak. Módszerei változatosak lehetnek a kliens személyisége, preferenciái és a megoldásra kínált problémakör tekintetében, de döntően beszélgetés, nonverbális technikák, dramatikus elemek, relaxációs és imaginációs technikákkal dolgoznak a szakemberek pszichológiai rendelőnkben.

gyerekpszichológus

Gyermekterápiák

A gyermekterápiák minden esetben a szülővel való konzultációval kezdődnek és a szülőkonzultáció mindvégig fontos eleme marad a folyamatnak. Az ülések 50 percesek, heti egy alkalommal, a gyermekkel - életkorától függően - játékterápiás, mozgásterápiás, művészetterápiás, kognitív- viselkedésterápiás technikákkal dolgozunk és van gyermekszorongás kérdőívünk is.

mediáció

Mediáció

A mediáció fő célja, hogy egy-egy konfliktushelyzetben segítsen a feleknek feltárni a konfliktus hátterében húzódó összebékíthetetlennek tűnő érdekeket és motivációkat, majd ezeket más megvilágításba helyezve segítse a feleket egy közös, mindenki számára elfogadható megoldás kialakításához.

coaching

Coaching

A coaching segít feltérképezni, mely erőforrások állnak rendelkezésünkre egy-egy üzleti vagy magánéleti jellegű probléma hatékonyabb kezeléséhez. A coach segít megtalálni saját megoldásainkat, melyek hatékonyabbak, jobban segítik céljaink elérését. Szakembereink külön erőssége a rövid coaching.

párterápia, családterápia

Pár- és családterápia

A pár- és családterápia abban tud segítséget nyújtani, hogy a résztvevők felismerjék viselkedésükkel hogyan hatnak egymásra, és fölismerjék azokat a kölcsönös függéseket, melyek eddig akadályozták azt, hogy jobban kommunikáljanak, hatékonyabban segítsék egymást. Az ülések 60-90 percesek, heti vagy kétheti rendszerességgel.

önismereti csoport, csoportterápia

Csoportfoglalkozások

A csoportfoglalkozások céljaikban és módszereikben sokfélék lehetnek, céljuk lehet az önismeret növelése, személyiségfejlesztés, egy-egy képesség fejlesztése (pl. asszertivitás, kommunikáció), egy-egy nehéz élethelyzetben elérhető segítés stb. A jelenleg elérhető csoportokért kérjük, kattintson a részletekre!

bottom of page