Mayer Márta

Mayer Márta

Coach

A coaching egy támogató közegben zajló fejlesztő folyamat. A coach tevékenysége hasonlít egy személyi edző munkájához is annyiban, hogy a meglévő, olykor észrevétlen képességeket, erősségeket segít felismerni és fejleszteni. Ezzel teszi lehetővé az elakadások, és problémák megoldását.


A coaching során születő eredmények megmutatkoznak a változásokhoz való sikeres alkalmazkodásban, a stressz- és kríziskezelésben is. A coach segít felszínre hozni a már alkalmazott megoldásokat, vagy kialakítani új megküzdési stratégiákat. A most megoldandó feladatokra, és a jövő kihívásaira fókuszál.


A proaktív coaching abból indul ki, hogy mivel minden ember összetetten, a legkülönfélébb, egymásra is reagáló belső és külső hatások erőterében működik, egy rész fejlesztése, változtatása más részek viselkedésére is hatással van.


A területek, ahol alkalmazható:

 • nehéz élethelyzetek megoldása

 • párkapcsolati válságok átírása

 • konfliktusok, elakadások feloldása

 • sikeresség, hatékonyság fokozása

 • meglévő lehetőségek jobb kihasználása

 • életszerepek közötti egyensúly megtalálása

 • kreativitás fejlesztése

 • együttműködő kommunikáció elsajátítása

 • önértékelés és társas kapcsolatok javítása

 • kiégés, motivációvesztés kezelése

 • az öröm gyakoribb és jobb megélésének elősegítése


A coaching folyamat során felmerülő kérdések, és az értő figyelem segítenek abban, hogy más szemszögből nézzünk rá a működésünkre, és újra kíváncsivá váljunk a lehetséges megoldásokra. Ez lehet a továbblépés, változtatás alapja, ami örömteli, gyengéden elfogadó közegben, támogató játékkal, az elakadások feloldásával még gördülékenyebbé válhat. Ezért kezdtem a coaching mellett ultrarövid terápiával, és érintés terápiával foglalkozni, s emellett szomatodráma játékot tanulni.


Amennyiben időpontot szeretne egyeztetni velem, jelentkezzen a Kapcsolat, árak menüpontban található elérhetőségeken!