Lukács Panka

Lukács Panka

Pszichológus, sportszakpszichológus jelölt

Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem klinikai- és egészségpszichológia szakirányon. Itt többek között betekintést nyerhettem a sportpszichológia világába is, és mivel a sport gyerekkorom óta szerves része az életemnek, szerettem volna behatóbban is megismerkedni a pszichológia ezen területével. Jelenleg a Testnevelési Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös sportpszichológiai szakpszichológus képzésén veszek részt. 


Szintén egyetemi éveim alatt lehetőségem volt több szervezetnél, alapítványnál is tevékenykedni: dolgoztam önkéntes pszichológusként közösségi pszichiátriai centrumban, illetve 2020 óta egy fiatalok számára létrejött lelkisegély-vonal munkáját segítem.


Diplomaszerzés után iskolapszichológusként helyezkedtem el, ahol tanulmányaimra és tapasztalataimra támaszkodva rendszerszemléletben dolgozom, a hozzám fordulók nehézségeihez is ilyen módon viszonyulok. Munkámnak köszönhetően sokrétű feladatokkal találkozom, a tanulási nehézségektől kezdve a szociális és egyéb szorongásos problémákon keresztül egészen a komoly, sokszor egész közösséget érintő helyzetekig. Az iskolai közegben több korosztállyal, azaz nemcsak a gyermekekkel, de az őket körülvevő szülőkkel, pedagógusokkal is foglalkozhatok. Hálás vagyok a folyamatos szakmai és személyes tapasztalatszerzésért, amelyben így részesülök.


Szakemberként legfőbb célomnak tekintem, hogy szakmai tudásomat a kliens támogatásának rendeljem alá, elfogadással viszonyulva az adott problémához. Pszichológusi munkám során alázattal és figyelemmel fordulok a klienseim felé. Hiszem, hogy egyenrangú partnerekként, közösen alakíthatjuk a konzultációs folyamatot, a kliens igényei mentén haladva.Szolgáltatások:


Sportpszichológiai tanácsadás

 • Versenyen/edzésen fellépő szorongás kezelése

 • Önbizalom erősítése, önismeret fejlesztése

 • Koncentráció javítása

 • Versenyre való mentális felkészítés, teljesítménynövelés

 • Közösségépítés, edzővel való vagy csapattagok közti konfliktusok oldása

 • Edzőkkel, szülőkkel való konzultáció

 •  Sérülés utáni rehabilitáció mentális segítése

 • Rossz berögződések, mozdulatok javítása

 • Motiváció erősítése, kiégés megelőzése

 • Sportolói pályafutás lezárásának támogatása


Egyéni tanácsadás:

 • Életvezetési nehézségek

 • Személyes elakadások

 • Stresszes élethelyzetek

 • Motivációk megtalálása, kiégés megelőzése

 • Önértékelési kérdések

 • Önismeret fejlesztése