top of page
Dombi Annamária

Dombi Annamária

Tanácsadó szakpszichológus

Mariháziné Dombi Annamária, tanácsadó szakpszichológus vagyok.


Több, mint 10 éve dolgozom pszichológusként a felsőoktatás és közoktatás világában. 2015-ben tanácsadó szakpszichológiai végzettséget szereztem. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen oktatom a jövő pszichológusait, pedagógusait és végzem doktori kutatásomat. Korábban hét évig iskolapszichológusként dolgoztam.


Érdeklődési körömet fémjelzi, hogy az egyéni és csoportos tanácsadás mellett élénken érdeklődöm a társadalmi folyamatok iránt, munkám során ezeket az irányvonalakat ötvözöm. Vallom, hogy az ember egyedisége csak az őt körülvevő társas, társadalmi közegre való reflektálással érthető meg. Munkám során hitelességre, empátiára, elfogadásra törekszem. Vallom, hogy mindenkiben ott rejlik a képesség, hogy személyiségét kibontakoztassa az értő figyelem hatására.


A társas folyamatokkal kapcsolatos intenzív érdeklődésemnek köszönhető, hogy nagyon szívesen dolgozom csoportos keretben, különösen általános iskolás korosztállyal. Alsó tagozatosokkal a fókuszt általában az iskolába való beilleszkedésre helyezem társas szempontból és a változó elvárásokhoz való alkalmazkodási készségek fejlesztése szempontjából (feladattudat érlelése, tanulási motiváció segítése, stresszkezelési technikák tanítása).


Felső tagozatosokkal a fokozatosan tudatosuló önismeret, a bonyolódó kortárs kapcsolatokban való eligazodás, szükség szerint stresszkezelési, konfliktuskezelési technikák kerülnek a középpontba.


Egyéni pszichológiai tanácsadás keretében általános iskolásokkal és egyetemistákkal foglalkozom. Általános iskolás gyermekek esetében mindenképp szükség van szülői beleegyezésre és a szülőkkel folytatott kapcsolattartás, konzultáció is folyamatos. Az első találkozás során a szülőkkel közösen körvonalazzuk, miben tudom támogatni gyermeküket. Az úgynevezett pszichológiai tanácsadás abban az esetben hasznos, ha nem egy klinikai értelemben vett diagnózis, hanem az élethelyzetből fakadó nehézség áll a középpontban. Ilyen lehet például a kortárs kapcsolatok, beilleszkedés, konfliktusok és stressz kezelése, önismeret mélyítése, önbizalom fejlesztése.


Egyetemistákat az alábbi témakörökkel kapcsolatban várok:


  • tanulásmódszertani készségek mélyítése

  • megbírkózás a stresszes, kihívást jelentő helyzetekkel

  • hatékonyabb időbeosztás

  • kapunyitási pánik


A csoportos és egyéni tanácsadás során szívesen alkalmazok élménypedagógiai elemeket, használom a társasjátékok és kézműves alkotási folyamatok felszabadító erejét és kognitív technikákat.


Több éves tapasztalatot szereztem kompetenciafejlesztő tréningek kidolgozásában, vezetésében és első sorban általános iskolások egyéni tanácsadásában.


Tanulmányaim:

2013- 2015:  ELTE- PPK (Pedagógiai- és Pszichológiai Kar

tanácsadó szakpszichológus krízis specializációval (posztgraduális szint)


2012- 2015: ELTE- PPK (Pedagógiai- és Pszichológiai Kar)

PhD-hallgató, Szocializáció És Társadalmi Folyamatok

(abszolválás)


2009 –2011: ELTE PPK (Pedagógiai- és Pszichológiai Kar)

okleveles pszichológus társadalom- és szervezetpszichológiai szakirányon (MA)


2006 –2009: ELTE PPK (Pedagógiai- és Pszichológiai Kar)

viselkedéselemző (BA)

bottom of page